Kredyt na innowacje technologiczne – uwaga na błędy w interpretacji

Kredyt na innowacje technologiczne – uwaga na błędy w interpretacji

Kredyt technologiczny (obecnie kredyt na innowacje technologiczne), w trakcie każdego naboru wniosków konkursowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wielu przedsiębiorców zamierzających inwestować w innowacje technologiczne, zainteresowanych jest możliwością uzyskania tej formy wsparcia.

Badania na rynek – realna szansa na pozyskanie środków?

Badania na rynek – realna szansa na pozyskanie środków?

Mimo tego, że każdy biznes zakładany jest po to, by zarabiać, bez pieniędzy nie da się założyć i utrzymać firmy, a co dopiero doprowadzić do jej rozwoju. Pieniądze są wręcz niezbędne i to na każdym etapie działalności. Mając nawet najlepszy pomysł, ciężko będzie zrealizować jeśli nie mamy zapewnionych na ten cel odpowiednich funduszy. Pomijając bowiem koszty utrzymania firmy, w szczególności koszty jej prowadzenia, a więc:

Firmy konsultingowe

Firmy konsultingowe

Podejmując się współpracy z profesjonalną firmą świadczącą konsulting Poznań mama jeździ na nartach możemy na pewno liczyć na neutralność, obiektywizm oraz dyskrecję. Możemy również liczyć na szeroko pojętą pomoc w kwestiach związanych z organizacją i polityką firmy, procedurami oraz metodami jej prowadzenia oraz procesami w niej zachodzących. O czym warto jednak pamiętać zadanie firmy konsultingowej jej rola nie polega na wprowadzaniu sugerowanych zmian, to bowiem leży z gestii właściciela firmy. Innym i słowy rola konsultantów sprowadza się do funkcji doradczych. Nie oznacza to jednak, że firmy konsultingowe nie uczestniczą w procesach wdrożeniowych, wręcz przeciwnie.

Konsulting – współpraca

Konsulting – współpraca

Konsulting to usługi cieszące się ciągłą i niesłabnącą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Szczególnie wśród tych, którym zależy, albo na zwiększeniu konkurencyjności prowadzonej przez nich firmy lub tych, których biznes zmaga się za skomplikowanymi procesami gospodarczymi. Jakakolwiek motywacja za podjęciem współpracy z firmą konsultingową by nie stała, prowadzenie firmy w obecnych czasach, wymaga stosowania nierzadko bardzo skomplikowanych metod, działań oraz procedur w dość skomplikowanych strukturach gospodarczych chociażby. Taka sytuacja właśnie wywołuje wśród przedsiębiorców potrzebę wspomagania się profesjonalną pomocą z zewnątrz.

Firma w dobrych rękach

Firma w dobrych rękach

Rozwój formy zależy od wielu mniej lub bardziej istotnych czynników. Dlatego też prowadząc własny interes, warto zastanowić się nad skorzystaniem z fachowej pomocy pod postacią konsultingu. Owszem consulting Poznań nie jest czymś co można otrzymać za darmo, bynajmniej. Koszty takich usług nie należą do najniższych, mimo to jednak jest to inwestycja, która jest w stanie zwrócić się w bardzo krótkim okresie czasu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa a Działanie na rynek

Małe i średnie przedsiębiorstwa a Działanie na rynek

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Podziałania 3.2.1 Badania na rynek to działanie adresowane do przedstawicieli sektora małych, średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Ten obejmujący swoim zasięgiem podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną sektor, pojawił się w polskim prawodawstwie w roku 2004, celem harmonizacji polskiego prawodawstwa z prawodawstwem Unii Europejskiej.